Platform Integrale Gezondheidszorg, basis van de integrale beweging

Word ‘Vriend van Integrale Gezondheidszorg’ via www.wijzernaargezondheid.nl.

Wilt u ook dat uw huisarts of specialist verder kijkt dan alleen naar de mogelijkheden van de reguliere geneeskunde? Meer dan één miljoen Nederlanders, waaronder het merendeel van de mensen met een chronische aandoening, zoekt ook hulp bij artsen en therapeuten die complementaire methoden toepassen (CBS, 2017).

De samenwerking tussen reguliere en complementaire geneeskunde noemen we integrale geneeskunde of integrale gezondheidszorg. In de Verenigde Staten is dit al twintig jaar gebruikelijk. Op meer dan vijfenzeventig universiteiten wordt lesgegeven in Integrative Medicine, zoals integrale zorg daar genoemd wordt. Onder die universiteiten bevinden zich niet de minste. Harvard, Yale, Stanford, Duke etc. houden zich hiermee bezig, op onderzoeksgebied maar ook in de praktijk. In snel tempo verspreidt deze ‘integrale beweging’ zich ook door de Nederlandse gezondheidszorg. Sinds 1 januari 2018 is het Consortium Integrale Zorg en Gezondheid opgericht in navolging van de VS vanuit een werkgroep Integrative Medicine van ZonMw. Twee universiteiten, twee ziekenhuizen, een GGZ-instelling en een onderzoeksinstituut zijn hierbij betrokken.

En hoe is ‘de gewone mens’ hierbij zélf betrokken? Bekend is dat minstens een miljoen mensen (ook) hulp zoekt buiten de reguliere zorg. Zij zijn onder behandeling van artsen en therapeuten die een bredere, integrale visie hanteren bij de behandeling. Daarbij wordt gekeken naar de mens als geheel en worden er methoden toegepast die bij voorkeur het zelfherstellend vermogen stimuleren. Daarnaast is er minstens zo’n grote groep mensen die op andere manieren aan hun gezondheid werken door bewust te kiezen voor een gezonde leefstijl, waarbij voeding, beweging, ontspanning en zinvol leven centraal staan.

Ongeveer tien jaar geleden is er vanuit enkele complementaire patiëntenverenigingen een platform gevormd op advies en met medewerking van de voormalige NPCF, de huidige Patiëntenfederatie Nederland. Dit platform, het Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg (PPCG), is kortgeleden omgevormd tot Platform Integrale Gezondheidszorg.

Dit platform heeft als doel alle Nederlanders te bundelen die de integrale visie onderschrijven en hen te vertegenwoordigen naar de overheid en verzekeraars om integrale zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken.

De integrale visie, in de vorm van positieve gezondheid, wordt door steeds meer overheidsinstanties omarmd. Preventie, het bevorderen van gezondheid en ook leefstijlgeneeskunde zijn terug te vinden in de visiedocumenten van huisartsen en medisch specialisten. De belangstelling voor leefstijlgeneeskunde is gewekt – er is in april 2018 zelfs een motie van Ellemeet en Faber aangenomen om leefstijlgeneeskunde binnen de gezondheidszorg uit te rollen. Op 11 oktober jl. is er een manifest Leefstijlgeneeskunde aan minister Bruins aangeboden dat is ondertekend door meer dan tweeduizend organisaties en toonaangevende mensen uit de gezondheidszorg. Bovendien is er één miljoen euro extra vrijgemaakt voor onderzoek naar leefstijlgeneeskunde.

Om echte veranderingen teweeg te brengen zijn grote aantallen mensen nodig. Om hen met elkaar te verbinden heeft het Platform Integrale Gezondheidszorg een website laten maken, www.wijzernaargezondheid.nl, om alle relevante informatie beschikbaar te maken én om een community te vormen, onder de naam Vrienden van de Integrale Gezondheidszorg.

Als Vriend van de Integrale Gezondheidszorg helpt u mee om de integrale gezondheidszorg in Nederland een sterkere positie te geven.

Klik op bovengenoemde link en ga naar ‘Word Vriend’.

Vanwege de ANBI status van het platform is uw gift particulier en zakelijk aftrekbaar. U vindt alle informatie ook op www.platform-ig.nl.