• Reguliere geneeskunde
  • Integrale geneeskunde
  • Luchtvaartgeneeskunde
  • Dans- en Muziekgeneeskunde
  • Reizigers geneeskunde

Lyme artsen over tekenbeet ziekten

De ziekte van Lyme lijkt een volksepidemie te worden

In 1988 werden wij voor het eerst geconfronteerd met de ernstige gevolgen van een tekenbeet. De tekenbeet ziekte ontstaat na een beet van een met de Borrelia geïnfecteerde teek. Het aantal teken met deze besmetting is de laatste jaren explosief toegenomen.

Verschijnselen tekenbeet

Na een beet treedt vaak een rode kring met daar binnen een witte vlek op. (Erythema migrans)
Dit verschijnsel treedt niet altijd op. Er kan ook sprake zijn van een gewone rode verkleuring of een zwelling ten gevolge van een infectie. Soms worden er zelfs geheel geen afwijkingen gezien. In principe kan iedere tekenbeet, ongeacht of er wel of geen plaatselijke reactie optreedt, een infectie veroorzaken.

Lyme: Klachten & Behandeling

In het beginstadium na de beet is het van belang effectief met antibiotica te behandelen.

Bij geen behandeling kan de ziekte van Lyme door sluimeren. Zelfs na jaren kan een onbehandelde tekenbeet zich uiten in voortgeschreden stadia van verschijnselen als spier-en gewrichtsontstekingen, aantasting van de hartspier en het zenuwstelsel.

Ook kunnen klachten manifest worden als: vermoeidheid, koortsgevoel, opvliegers, koude rillingen, nachtelijk zweten, pijnlijke keel, gezwollen klieren, stijve nek, gewrichtspijnen, gewrichtstijfheid, spierpijnen, hartkloppingen, tintelingen, duizeligheid,oorsuizen, wazig zicht, concentratie- en geheugenverlies, prikkelbaarheid, stemmingswisselingen, depressie, slaapstoornissen, hoofdpijn, kaakpijn, bekkenpijn en testikelpijn.

Tekenbeet ziekten: Diagnose

Om de ziekte aan te tonen kunnen testen worden uitgevoerd. De meest gebruikelijke testen zijn de Elisatest en de meer specifieke Westernblott test. Het nadeel van deze testen is dat ze vaak ongevoelig zijn om de antistoffen van de bacterie herkennen en er sprake is van een vals negatieve uitslag.
In onze praktijk werken we samen met het laboratorium Innatoss in Oss en Pro Health in Weert. Onze ervaring is dat de uitslagen van deze laboratoria betrouwbaar zijn.

Deze testen worden nooit uitgevoerd zonder ook te kijken naar eventueel andere oorzaken van de ziekte. Het komt voor dat alle testen op deze aandoening negatief zijn, maar de specificiteit van het klachtenpatroon doorslaggevend is voor de behandeling. https://mailchi.mp/13334b13d0e1/nieuwsbrief-maart-2018?e=[UNIQID]

Hierbij worden de standaarden van de ILADS ( International Lyme and Associated Diseases Society) (www.ilads.org) en van het Deutsche Borreliose Gesellschaft gevolgd.(www.borreliose-gesellschaft.de)

Om de weerstand bij Lymepatiënten met langdurig antibiotica gebruik te verbeteren worden natuurlijke/ plantaardige middelen voorgeschreven.

Vergoeding zorgverzekeraar

Het kan voorkomen dat zorgverzekeraars niet bereid zijn de kosten van de testen en infusen te vergoeden.
Wij verwijzen naar een uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam. Zie ook:

Zorgverzekeraar zorgkosten vergoeding

Deze uitspraak kunt u bij een afwijzing onder de aandacht brengen van de zorgverzekeraar.

Actuele berichten

Flyer Ixodes

Ixodes Vroege Opsporing van Borrelia Infecties

Ixodes – Publieke Samenvatting