• Reguliere geneeskunde
  • Integrale geneeskunde
  • Luchtvaartgeneeskunde
  • Dans- en Muziekgeneeskunde
  • Reizigers geneeskunde

Aandoeningen van de schildklier

Veel mensen met een schildklieraandoening blijven klachten houden ondanks het feit dat men hiervoor wordt behandeld en de waarden van de schildklierhormonen in het bloed zogenaamd “normaal” blijken te zijn.

In onze praktijk richten wij ons op deze groep patiënten.

Diagnose & behandeling schildklieraandoeningen

In het kader van de behandeling wordt eerst onderzoek verricht naar de oorzaken van de klachten en vervolgens wordt een therapieplan opgesteld, waarbij de behandeling is gericht op het verminderen van de klachten en de conditie zodanig te verbeteren dat iemand beter met haar/zijn aandoening kan functioneren.

Traag werkende schildklier

Bij een te traag werkende schildklierwerking kunnen klachten als vermoeidheid, neerslachtigheid, concentratie problemen, kouwelijkheid, stemverandering, gewichtstoename en stemmingswisselingen optreden.
Bij deze klachten is het gebruik van een schildklierhormoon noodzakelijk.
Soms is een behandeling met het gebruikelijke T4 hormoon onvoldoende en dient een middel met het synthetische of natuurlijke T3 hormoon te worden toegevoegd.

Snel werkende schildklier

Bij een te snel werkende schildklierwerking treden klachten op als gejaagdheid, snelle hartslag, diarree, gewichtsverlies, haaruitval en duizeligheid.

Bij een sterk verhoogde schildklierwerking is een reguliere behandeling met schildklier remmende medicatie en radioactief jodium aangewezen.

Bij een marginaal verhoogde schildklierwerking kan natuurlijke medicatie als ondersteuning worden gebruikt.

Zie ook: