Over ons

Wie zijn wij?

Durk Meijer studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en specialiseerde zich als huisarts aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vervolgens werkte hij enige tijd in een ziekenhuis als ANIOS op de afdeling Neurologie en Interne Geneeskunde. Zijn ziekenhuiservaring gaf hem een enorme drive om ingewikkelde medische situaties tot op de bodem uit te zoeken.

Met veel ambitie begon hij samen met zijn echtgenote in oktober 1977 een huisartsenpraktijk. Tevens werkte hij in die tijd als keuringsarts en consultatiebureauarts. Na een aantal jaren liep hij tegen de grenzen van de medische mogelijkheden aan en ging zich ook verdiepen in homeopathie, natuurgeneeskunde en immunologie. Nooit zijn deze vormen van geneeskunst een alternatief voor de reguliere geneeskunde geweest. Bewust heeft hij altijd gekozen voor de integratieve geneeskunde: d.w.z. de combinatie van regulier en niet- regulier.

Regelmatig vliegt Durk Meijer voor het werk naar het Midden- Oosten. Tijdens deze vluchten wordt nogal eens om medische assistentie gevraagd, voor passagiers die in het vliegtuig onwel worden. Uit interesse naar de achtergronden hiervan, besloot Durk Meijer om de opleiding tot Aero Medical Examiner (AME) te volgen aan het Centrum voor Mens en Luchtvaart, te Soesterberg. Dit centrum maakt onderdeel uit van de Koninklijke Luchtmacht. Inmiddels is hij Zelfstandig Luchtvaartmedisch Keuringsarts (Aero Medical Examiner) Certificatie door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (I.L.T.) heeft plaatsgevonden en hij is als zelfstandig luchtvaart medisch keuringsarts bevoegd, om keuringen uit te voeren voor klasse 2 en voor LAPL.

Verder specialiseerde hij zich door de jaren heen tevens in Leefstijlgeneeskunde, Reizigersgeneeskunde en Dans & Muziekgeneeskunde.

Janny Meijer werkte bijna tien jaar in de maatschappelijke dienstverlening als leidster gezinsverzorging en maatschappelijk werkster. Bij de oprichting van de huisartsenpraktijk nam ze de verantwoording voor alles binnen en rondom de praktijkorganisatie op zich. Tevens specialiseerde zij zich in gezinstherapieën en later -na het ontstaan van de praktijk in Israël- heel specifiek op de Logotherapie, volgens de methode van Victor Frankl.

Hiernaast vervulde zij talloze bestuursfuncties op het gebied van: maatschappelijk werk, ouderenzorg, diaconie, integratie, vluchtelingenopvang, vorm geven grensoverschrijdende gezondheidszorg, onderwijs, historie, cultuur, voorzitterschap Euregio Business Club en ledenraad Rabobank.

Zelfstandige artsenpraktijk

Het leveren van kwaliteit, zorg en service hebben een hoge prioriteit, waarbij persoonlijke aandacht een belangrijke plaats inneemt.
Vanaf 2000 is de praktijk daarom omgevormd naar een vrijgevestigde zelfstandige artsenpraktijk. Binnen deze praktijk kwam de focus te liggen op reguliere en integrale geneeskunde, second- opinion, rijbewijskeuringen, luchtvaartgeneeskunde en leefstijlgeneeskunde. Tevens werd er ingezet op de samenwerking met meerdere artsen, om het aantal disciplines dat op eigen locatie werkt, uit te breiden. Dit om de best mogelijke zorg voor de patiënt te realiseren.

De praktijk bemiddelt bij de toegang tot alle vormen van medisch- specialistische zorg (zie samenwerkingspartners) en er is een kort traject tussen onderzoeken en behandelplan.

Na 43 jaar is de ambitie, gedrevenheid, passie en energie niet verminderd en de inzet voor mensen onveranderd.