Integrale geneeskunde

Integrale geneeskunde heeft als doel het transformeren van de huidige gezondheidszorg naar een duurzaam systeem met optimale behandeleffecten, tevreden artsen en patiënten, beheersbare zorgkosten en meer patiëntveiligheid. Integrale geneeskunde is een combinatie van conventionele geneeskunde en complementaire en alternatieve geneeskunde en kan worden toegepast als blijkt dat conventionele behandelingen niet toereikend zijn, zoals bijvoorbeeld bij hart-en vaatziekten, diabetus mellitus, chronische darmaandoeningen, depressie en kanker.

Ondersteuning van reguliere behandelingen

Complementaire geneeskunde kan worden ingezet om het effect van conventionele behandelingen te vergroten of de toxiciteit ervan te verminderen, denkt u bijvoorbeeld het verminderen of milder maken van bijwerkingen bij chemotherapie.

Bij diverse universiteitsziekenhuizen in de Verenigde Staten lopen onderzoeken naar mogelijkheden om met acupunctuur en/of kruidenpreparaten de bijwerkingen van chemotherapie en radiotherapie te verminderen. Zie de website van het Sloan Kettering Cancer Centre in New York bijvoorbeeld. Durk Meijer volgt deze ontwikkelingen op de voet.