• Reguliere geneeskunde
  • Integrale geneeskunde
  • Luchtvaartgeneeskunde
  • Dans- en Muziekgeneeskunde
  • Reizigers geneeskunde

Integrale geneeskunde

Integrale geneeskunde (integrative medicine) wint in Nederland steeds meer terrein.

Doel

De huidige gezondheidszorg transformeren naar een duurzaam systeem met optimale behandeleffecten, tevreden artsen en patiënten, beheersbare zorgkosten en meer patiëntveiligheid.

Oorsprong

Integrale geneeskunde vindt haar oorsprong in de conventionele geneeskunde en als de conventionele geneeskunde werkt dan zal deze zeker worden toegepast.

Deze vorm van geneeskunde is dus geen nieuwe term voor complementaire en alternatieve geneeskunde.

Toepassing: Aanvulling op conventionele therapieën

Voor veel voorkomende en chronische aandoeningen blijken de conventionele therapieën niet altijd toereikend te zijn en kan integrale geneeskunde worden toegepast.

Voorbeelden zijn: hart-en vaatziekten, diabetus mellitus, chronische darmaandoeningen, depressie en kanker.

Vergroten effect

Wanneer conventionele therapieën worden gebruikt dan kunnen andere therapieën op een integratieve wijze worden toegepast om het effect te vergroten of de toxiciteit te verminderen. (Bijvoorbeeld het verminderen of milder maken van bijwerkingen bij chemotherapie).

Uit onderzoek blijkt dat sommige paddenstoelen een anti kanker werking kunnen hebben (bijvoorbeeld Shi takes) en soms worden gecombineerd met reguliere chemotherapie.

Bij diverse universiteitsziekenhuizen in de Verenigde Staten lopen onderzoeken naar mogelijkheden om met acupunctuur en/of kruidenpreparaten de bijwerkingen van chemotherapie en radiotherapie te verminderen. (Zie website Sloan Kettering Cancer Centre in New York).