Platform Integrale Gezondheidszorg, basis van de integrale beweging

Word ‘Vriend van Integrale Gezondheidszorg’ via www.wijzernaargezondheid.nl.

Wilt u ook dat uw huisarts of specialist verder kijkt dan alleen naar de mogelijkheden van de reguliere geneeskunde? Meer dan één miljoen Nederlanders, waaronder het merendeel van de mensen met een chronische aandoening, zoekt ook hulp bij artsen en therapeuten die complementaire methoden toepassen (CBS, 2017).

De samenwerking tussen reguliere en complementaire geneeskunde noemen we integrale geneeskunde of integrale gezondheidszorg. In de Verenigde Staten is dit al twintig jaar gebruikelijk. Op meer dan vijfenzeventig universiteiten wordt lesgegeven in Integrative Medicine, zoals integrale zorg daar genoemd wordt. Onder die universiteiten bevinden zich niet de minste. Harvard, Yale, Stanford, Duke etc. houden zich hiermee bezig, op onderzoeksgebied maar ook in de praktijk. In snel tempo verspreidt deze ‘integrale beweging’ zich ook door de Nederlandse gezondheidszorg. Sinds 1 januari 2018 is het Consortium Integrale Zorg en Gezondheid opgericht in navolging van de VS vanuit een werkgroep Integrative Medicine van ZonMw. Twee universiteiten, twee ziekenhuizen, een GGZ-instelling en een onderzoeksinstituut zijn hierbij betrokken.

En hoe is ‘de gewone mens’ hierbij zélf betrokken? Bekend is dat minstens een miljoen mensen (ook) hulp zoekt buiten de reguliere zorg. Zij zijn onder behandeling van artsen en therapeuten die een bredere, integrale visie hanteren bij de behandeling. Daarbij wordt gekeken naar de mens als geheel en worden er methoden toegepast die bij voorkeur het zelfherstellend vermogen stimuleren. Daarnaast is er minstens zo’n grote groep mensen die op andere manieren aan hun gezondheid werken door bewust te kiezen voor een gezonde leefstijl, waarbij voeding, beweging, ontspanning en zinvol leven centraal staan.

Ongeveer tien jaar geleden is er vanuit enkele complementaire patiëntenverenigingen een platform gevormd op advies en met medewerking van de voormalige NPCF, de huidige Patiëntenfederatie Nederland. Dit platform, het Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg (PPCG), is kortgeleden omgevormd tot Platform Integrale Gezondheidszorg.

Dit platform heeft als doel alle Nederlanders te bundelen die de integrale visie onderschrijven en hen te vertegenwoordigen naar de overheid en verzekeraars om integrale zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken.

De integrale visie, in de vorm van positieve gezondheid, wordt door steeds meer overheidsinstanties omarmd. Preventie, het bevorderen van gezondheid en ook leefstijlgeneeskunde zijn terug te vinden in de visiedocumenten van huisartsen en medisch specialisten. De belangstelling voor leefstijlgeneeskunde is gewekt – er is in april 2018 zelfs een motie van Ellemeet en Faber aangenomen om leefstijlgeneeskunde binnen de gezondheidszorg uit te rollen. Op 11 oktober jl. is er een manifest Leefstijlgeneeskunde aan minister Bruins aangeboden dat is ondertekend door meer dan tweeduizend organisaties en toonaangevende mensen uit de gezondheidszorg. Bovendien is er één miljoen euro extra vrijgemaakt voor onderzoek naar leefstijlgeneeskunde.

Om echte veranderingen teweeg te brengen zijn grote aantallen mensen nodig. Om hen met elkaar te verbinden heeft het Platform Integrale Gezondheidszorg een website laten maken, www.wijzernaargezondheid.nl, om alle relevante informatie beschikbaar te maken én om een community te vormen, onder de naam Vrienden van de Integrale Gezondheidszorg.

Als Vriend van de Integrale Gezondheidszorg helpt u mee om de integrale gezondheidszorg in Nederland een sterkere positie te geven.

Klik op bovengenoemde link en ga naar ‘Word Vriend’.

Vanwege de ANBI status van het platform is uw gift particulier en zakelijk aftrekbaar. U vindt alle informatie ook op www.platform-ig.nl.

Vergoed meer complementaire zorg

Geef Nederlanders vergoeding voor complementaire behandelmethoden. Zo kunnen voedings- en leefstijladviezen helpen klachten te verminderen en kosten te besparen.

n november 2018 werd bekend dat zorgverzekeraar CZ complementaire behandelingen uit het aanvullend pakket wilde schrappen, variërend van orthomoleculaire geneeskunde en natuurgeneeskunde (beide leefstijlgeneeskunde, waarin voeding een hoofdrol speelt) tot reïncarnatietherapie. Er verschenen onmiddellijk verontwaardigde reacties en protesten. Mede als gevolg hiervan vinden gelukkig weer opbouwende gesprekken plaats met CZ.

Waarom loopt Nederland nog steeds zo achter bij landen als Duitsland en met name Zwitserlan, waar complementaire methoden gewoon vanuit de basisverzekering worden vergoed?

In Nederland wordt verschillend gedacht over complementaire behandelmethoden. Meer dan een miljoen mensen in Nederland maken gebruik van een complementaire methode, meestal naast reguliere behandelingen als dat nodig is. Vandaar de term “complementair”, aanvullend. In een column in de NRC meldt prof. Jeroen Geurts, van gezondheidsonderzoeksorganisatie ZonMw – , dat maar liefst 92 procent van de ziekenhuizen een vorm van complementaire zorg aanbiedt.

Wetenschappelijke onderbouwing

Een veelgehoorde mening is dat er geen wetenschappelijke onderbouwing zou zijn van complementaire behandelmethoden. Bij een degelijke vergelijking tussen alle meta-analyses (de hoogste vorm van onderzoek) op complementair en regulier gebied vanuit de Cochranedatabase (de meest uitgebreide bron van hoogwaardige en onafhankelijke informatie over het effect van gezondheidszorginterventies) bleek dat het effect van ruim 37 procent van de complementaire behandelingen positief is. Bij de reguliere behandelingen was dat ruim 44 procent. Daarentegen blijkt slechts bij 0,69% van de complementaire behandelingen (waaronder ook kruidgeneeskunde en supplementen) een schadelijk effect op te kunnen treden, terwijl bij 7% van de reguliere behandelingen nadelige effecten worden gevonden. Met andere woorden, het verschil in in bewijs voor complementaire methoden ten opzichte van het bewijs voor reguliere behandelingen is niet zo groot, terwijl de veiligheid van complementaire methoden in het algemeen veel groter is (tienmaal).

Qua kosten levert het toepassen van complementaire therapieen enorme besparingen op. Zo bleek uit een onderzoek van prof. Peter Kooreman en lector Erik Baars (2014) onder anderhalf miljoen, dat patienten van huisartsen die naast reguliere behandelingen ook acupunctuur, antropofosie en/of homeopathie toepassen, ongeveer tien procent minder kosten per jaar maken dan gemiddeld. De besparing komt vooral door gezondheidsbevordering: minder medicatie en minder ziekenhuiskosten. Stel dat alle huisartsen in Nederland een of meer van deze complementaire behandelwijzen toe zouden passen, dan zou dat een besparing op kunnen opleveren van zo’n acht miljard euro per jaar.

Leefstijl eerst

De westerse geneeskunde heeft veel bereikt. Ernstige infectieziekten komen hier nauwelijks meer voor, er zijn effectieve medicijnen om klachten te verlichten en chirurgie staat op een hoog peil. Toch blijft het aantal mensen met een chronische aandoening toenemen en vermindert het aantal levensjaren zonder chronische aandoening. Diverse onderzoeken tonen aan dat zeventig tot zelfs negentig procent van veelvoorkomende chronische aandoeningen samenhangt met leefstijl. Met andere woorden, er valt heel veel winst te behalen met leefstijladviezen (voeding, beweging, ontspanning en zingeving) als preventie.

Zelfherstellend vermogen

Deze adviezen zijn bij veel complementair werkende artsen en therapeuten vast onderdeel van de behandeling. Maar een betere leefstijl blijkt ook het zelfherstellend vermogen te kunnen stimuleren, net als andere complementaire behandelmethoden: leefstijl als medicijn oftewel leefstijlgeneeskunde.

Zo bleek bij een onderzoek mensen met diabetes type 2 ongeveer negentig procent van hen zonder medicatie te kunnen dankzij voedingsadviezen. Er zijn aanwijzingen dat voeding een rol speelt bij het ontstaan van reumatoide artritis en dat voeding kan helpen klachten te verminderen. Ook bij andere chronische aandoeningen, zoals multiple sclerose (MS) kan voeding van invloed zijn op de klachten. Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is intussen opgenomen in de basisverzekering. Wij pleiten ook voor volledige vergoeding van de consulten van de best onderzochte complementaire behandelmethoden, zoals natuurgeneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde, acupunctuur en homeopathie, mits uitgevoerd door deskundige artsen en paramedici.

Q-koorts door een zeehond?!

Q-koorts kennen we in Nederland vooral van de geiten. Dat er meer dieren zijn die deze ziekte kunnen overdragen, is redelijk onbekend. Zo leven er in het oosten van Groenland geen geiten, schapen of koeien. Zelfs rauwe melk, waardoor Q-koorts ook veroorzaakt kan worden, is in dit gedeelte van Groenland niet te vinden. Toch werd hier een patiënt met Q-koorts ontdekt.

Lees meer over dit onderzoek >>

 

Nieuw onderzoek toont persistente Lyme-infectie in resusapen aan

Onderzoek door de Tulane Universiteit (New Orleans, VS) ondersteunt het bestaan van persistente Lyme-infecties bij resusapen. Voor het onderzoek werden tien apen geïnfecteerd met de ziekte van Lyme. De helft van de groep werd vervolgens na 16 weken behandeld met doxycycline. Eén van de ontdekkingen die de onderzoekers deden, is dat de antibioticakuur er niet volledig in slaagde om de Borrelia bacterie uit te roeien. Ook lieten de onderzoekers zien dat het antilichaamrespons verschilt per individu.

Lees meer over dit onderzoek>>

 

Ga jij naar één van de lammetjesdagen? Wees dan alert op het volgende:

Alle geiten- of schapenhouders die hun bedrijf openstellen voor bezoekers, zoals zorg- en kinderboerderijen, zijn verplicht om jaarlijks hun schapen en geiten voor 1 augustus te vaccineren.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 2017 bij 112 bedrijven inspecties uitgevoerd om te controleren of deze bedrijven de dieren op tijd hadden gevaccineerd. Als het goed is, geeft de boer aan dat de dieren gevaccineerd zijn. Anders kun je er natuurlijk voor de zekerheid ook naar vragen.

Lees meer >>

 

Even voorstellen

Innatoss blijft groeien! Graag stellen wij een nieuwe medewerker aan u voor:

Mijn naam is Henk de Graaf. Ik ben per 1 maart begonnen bij Innatoss als engineer om testen te ontwikkelen. Mijn vorige uitdaging was om voor Philips een point of care test te ontwikkelen die in 10 minuten een hartaanval kan detecteren in bloed. Daarvoor heb ik in een pathologielaboratorium gewerkt aan patiëntendiagnostiek om HPV-infecties en borstkanker vast te stellen.

Ik neem vaardigheden mee om gevoelige en specifieke testen te ontwikkelen. Ook heb ik ervaren hoe testen die betrouwbaar geproduceerd en makkelijk uitgevoerd kunnen worden. Ik zal mij eerst bezig gaan houden met het werk wat gedaan kan worden in het Europese ID-Lyme project. Daarin ligt voor mij de schone taak om de cellulaire test voor vroege Lyme uit te ontwikkelen. Ik heb er zin in!

 

Innatoss is te vinden op:

  • Het LVH congres in de jaarbeurs in Utrecht | 9 april 2018
  • ECCMID, het grootste Europese microbiologie-congres in Madrid | 21-24 april

 

Lachgas kan polyneuropathie veroorzaken.

Steeds meer jongeren gebruiken lachgas als partydrug om een extreem gevoel van vreugde, ook wel

euforie genoemd, op te wekken. Gebruik van lachgas kan leiden tot een ernstig vitamine B12 tekort, waardoor in korte tijd schade aan het ruggenmerg (gecombineerde strengziekte) en  zenuwen (polyneuropathie) kunnen  optreden.

Bij een tijdige herkenning en behandeling is herstel mogelijk. Niet tijdige behandeling kan leiden tot

blijvende invaliditeit. De behandeling bestaat uit stoppen met lachgas en toediening van vitamine B12.

Bron: Nederlands Tijdschrift Geneeskunde 2017;161:D2044.

 

Klachten bij orkestleden

Leden van een symfonie orkest hebben bijna tweemaal zoveel last van klachten van het bewegingsapparaat dan niet-musici van dezelfde leeftijd. Met name nekklachten en klachten van de bovenste extremiteiten waaronder schouder, ellenboog en polsklachten  blijken veel voor te komen bij orkestleden. Dit is de conclusie uit een onderzoek dat werd uitgevoerd bij leden  van het Fins symfonie orkest.

Het optreden van deze klachten is afhankelijk  door de mogelijkheid  van ontspanning na het concert, de inspanning die het spelen van het muziekstuk van een componist vergt en de frequentie van repetities en uitvoeringen, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Fins Instituut voor Occupational Health in samenwerking met de afdeling neurologie van het universiteitsziekenhuis in Helsinki, de Finse omroep en het Fins instituut voor volksgezondheid.

Bron: Tijdschrift Medical Problems of Performing Arts ; December 2017; 195-200.

 

Door volwaardige voeding kinderen mogelijk minder vatbaar voor infecties.

De Hengelose kinderarts Ellen van Gaag , werkzaam in het ZGT in Hengelo, geeft aan dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gezonde en volwaardige voeding bij kinderen

leidt tot een afname van steeds terugkerende infecties zoals verkoudheid en koorts. Voor dit onderzoek werd een voedingsadvies ontwikkeld bestaande uit groene groentes, rundvlees, roomboter en volle melk yoghurt. Nadat de kinderen 3 maanden dit voedingsadvies hadden gevolgd bleek dat 27% minder last had van verkoudheid, 60% minder koorts en 75% minder verhoging had.

Dit zelfde voedingsadvies bleek de schilklierwaarden te verbeteren bij  74 % van de kinderen die last hadden van vermoeidheidsklachten ten gevolge van het voorstadium van een te traag werkende schildklier .

Het groene groentes en rundvlees Receptenboek is te downloaden via onderstaande link van het ZGT.

https://www.zgt.nl/media/1822/receptenboek.pdf

Bevolkingsonderzoek

‘Twentse vrouwen geven minder gehoor aan oproep bevolkingsonderzoek borstkanker’, kopte De Twentsche Courant Tubantia en nog wel de directeur van de GGD Twente had de moed haar persoonlijke verhaal met ons te delen.

Het is een herkenbaar verhaal. Het negeren van een oproep voor preventief onderzoek heeft hoofdzakelijk te maken met de pijn die wordt ervaren. Ongeveer een kwart van de vrouwen geeft geen gehoor aan de oproep en opleidingsniveau of sociale klasse blijken hierin niet bepalend.

Aan de UT is door Sigmascreening uit Enschede – in samenwerking met het AMC – een nieuwe techniek ontwikkeld die drukgestuurde mammografie mogelijk maakt, waardoor amper pijn wordt ervaren. Vanuit het buitenland is hiervoor grote belangstelling. In Nederland beschikken AMC Amsterdam en Maastricht AMC over deze apparatuur.

De vrouwen die wij op deze onderzoeksmogelijkheid wezen zijn onverdeeld enthousiast: de methode blijkt een belangrijk obstakel weg te nemen en dat kan levens redden.

DURK EN JANNY MEIJER

Weigeringsbriefje

Om patiënten uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft heeft de KNMG het zogenaamde ‘weigeringsbriefje’ opgesteld.

Dit weigeringsbriefje is beschikbaar in vier talen, Nederlands, Engels, Turks en Marokkaans.

Het weigeringsbriefje is een bijlage bij de Richtlijn inzake het omgaan met medische gegegevens. Meer informatie vindt u in het dossier Rechten van de patiënt.