TBE-virus

In teken op de Sallandse Heuvelrug is het teken-encefalitis virus (TBE-virus) aangetroffen. Dit virus werd niet eerder aangetroffen in teken in Nederland. Tot op heden zijn er geen  patiënten bekend die in Nederland besmet zijn geraakt met het TBE-virus.

Nederlanders die besmet zijn met het virus, hebben deze besmetting in het buitenland opgelopen. Binnen Europa komt het virus in meerdere landen voor, waaronder in Duitsland en in Oostenrijk.

Het TBE-virus kan een teken-encefalitis veroorzaken. Door teken wordt dit virus over gedragen van dier naar dier en soms naar de mens. De ziekte staat bekend als FSME (Frühsommer-Meningo-Enzephalitis) of (Tick Borne Encephalitis). Vaak verloopt deze ziekte zonder klachten.

Bij het optreden van symptomen verloopt de ziekte in 2 fasen.
Zeven tot 14 dagen na de tekenbeet treden koorts, hoofdpijn, vermoeidheid en spier- en gewrichtspijn op. Vervolgens treedt een week zonder symptomen op waarna zich een hersen(vlies)ontsteking  kan ontwikkelen, meestal gepaard gaande met ernstige hoofdpijn. In dit stadium is ziekenhuisopname noodzakelijk. Ongeveer 1-2% van de mensen die ernstige klachten krijgen houdt daarvan restverschijnselen over of komt te overlijden.

Bron: RIVM
Dutch Wildlife Health Centre

Q koorts

Q-koorts is een zoönose: d.w.z. een  infectieziekte die van dieren op mensen wordt overgedragen. In Nederland vormen besmette melkgeiten en schapen de belangrijkste bron van besmetting. De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella Burnetti. Meestal vindt verspreiding plaats door de lucht, waarbij mensen besmet raken door het inademen van de bacterie. Het beloop van de ziekte is verschillend. Ongeveer 60% van de mensen die geïnfecteerd raakt heeft geen ziekte verschijnselen. De overige 40% heeft symptomen die sterk kunnen verschillen. Het merendeel van de patiënten krijgt milde, griepachtige verschijnselen. Een (klein) gedeelte van de mensen ontwikkelt een ernstige longontsteking of leverafwijkingen met hoge koorts, waarvoor in de meeste gevallen een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Een niet onaanzienlijk deel van de mensen ontwikkelt na een besmetting chronische klachten waarbij langdurige moeheid de meest optredende klacht is. Ook kan na een Q-koorts besmetting een infectie van de hartkleppen ontstaan, welke bij niet tijdige herkenning levensbedreigend kan zijn. Ernstige vormen van acute Q-koorts worden behandeld met antibiotica. Bij een chronische Q-koorts infectie kan een langdurige behandeling met antibiotica in combinatie met plaquenil worden ingezet. Bij afwijkingen aan de hartkleppen kan een hartklepoperatie noodzakelijk zijn.