• Reguliere geneeskunde
  • Integrale geneeskunde
  • Luchtvaartgeneeskunde
  • Dans- en Muziekgeneeskunde
  • Reizigers geneeskunde

Welkom

Wie zijn wij:

Met veel ambitie begonnen Durk en Janny Meijer in oktober 1977 met hun huisartsenpraktijk.
Durk – net 25 jaar oud- was ook toen al een gepassioneerd arts met een enorme drive om ingewikkelde medische situaties tot op de bodem uit te zoeken. Zijn ziekenhuiservaring in- met name interne geneeskunde en neurologie- hadden daarvoor een basis gelegd.
Al na korte tijd liep hij tegen de grenzen van de medische mogelijkheden op en ging zich ook verdiepen in homeopathie, natuurgeneeskunde, immunologie. Bewust heeft hij altijd gekozen voor de integratieve geneeskunde: d.w.z. de combinatie van regulier en niet- regulier.
Nooit zijn deze vormen van geneeskunst een alternatief/in de plaats komend van de reguliere geneeskunde geweest, want hij gelooft in de verbinding tussen regulier en niet- regulier onder het motto: “er is nooit één absolute waarheid” in de geneeskunde.

Janny Meijer werkte- voordat zij in de praktijk ging mee werken- bijna  tien jaar in de maatschappelijke dienstverlening als leidster gezinsverzorging en maatschappelijk werkster.
In de praktijk nam ze de verantwoording voor alles binnen en rondom de praktijkorganisatie en legde zich toe op gezinstherapieën en later- na het ontstaan van de praktijk in Israël in 1983 – heel specifiek op de Logotherapie volgens de methode van Victor Frankl toen bleek dat er onder de patiënten een zeer hoog aantal ernstig getraumatiseerde overlevenden van de Holocaust zat.
Hiernaast had ze talloze bestuursfuncties op het gebied van: integratie, vluchtelingenopvang, opvang uitgeprocedeerde asielzoekers, maatschappelijke werk, ouderenzorg, diaconie, onderwijs, historie, cultuur, vorm geven grensoverschrijdende gezondheidszorg, voorzitterschap Euregio Business Club en ledenraad Rabobank.

Met de jaren is de ambitie, gedrevenheid, passie en energie niet verminderd en de inzet voor mensen onveranderd.
De samenwerking met meerdere artsen is inspirerend en leerzaam en er wordt hard aan gewerkt om het aantal disciplines dat op eigen locatie werkt uit te breiden om de best mogelijke zorg te kunnen geven.

Vanaf 2000 is de zelfstandige behandelpraktijk Meijer een vrijgevestigde artsenpraktijk waarin reguliere geneeskunde wordt gecombineerd met integrale geneeskunde.

De in de praktijk toegepaste integrale geneeswijzen worden beschreven op de website.
De praktijk bemiddelt bij de toegang tot alle vormen van medisch- specialistische zorg (zie samenwerkingspartners).

Het leveren van kwaliteit, zorg en service hebben een hoge prioriteit, waarbij aandacht en klantvriendelijkeid een belangrijke plaats innemen.
Er is aandacht voor niet medische achtergronden die gerelateerd kunnen zijn aan de klachten. Er is een kort traject tussen onderzoeken en behandelplan.

Werkwijze
Na aanmelding in de praktijk worden uw gegevens genoteerd en wordt er binnen maximaal enkele dagen contact met u opgenomen voor het vast leggen van een tijdstip voor de afspraak.
Na het vast leggen van de afspraak ontvangt u een bevestiging met informatie over vergoedingen en een indicatie van de kosten.

 

Planning
Bij de planning wordt altijd gekeken naar urgentie.
Bij een hoge urgentie wordt er-zo nodig- op dezelfde dag nog een afspraak gepland. Er wordt bij de planning rekening gehouden met arbeidstijden en schooltijden.Er zijn ook spreekuren in de avonduren.

BELEID BIJ AFZEGGINGEN:
Het kan voorkomen dat u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen. Dan moet de afspraak 24 uur van te voren worden afgezegd om ons de mogelijkheid te geven de gereserveerde tijd aan iemand op de wachtlijst te geven. U kunt telefonisch afzeggen en dan meteen een andere tijd afspreken, of door in te spreken op de voicemail. Niet afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.
GEEN afzeggingen per mail!

AVG Privacybeleid

Privacyverklaring Artsenpraktijk Meijer

Wat houdt een eerste consult in?
De klachten en vragen worden uitvoerig besproken en in kaart gebracht.
Er vindt een lichamelijk onderzoek plaats.

Met uw (schriftelijke) toestemming en een kopie van uw ID worden medisch relevante gegevens opgevraagd bij andere of eerdere behandelaars. Bij de afsluiting van het consult wordt geadviseerd over zonodig aanvullend onderzoek en behandeling.

Dit kan bestaan uit laboratoriumonderzoek, röntgendiagnostiek, CT scan, MRI, echografie of bemiddeling bij doorverwijzing naar medisch specialisten.

De lijnen zijn kort en er is geen sprake van lange wachttijden. Goede communicatie en transparantie zijn voor ons belangrijk.

Er wordt een keuze gemaakt uit reguliere of integrale geneeswijzen.

Soms moet een reguliere behandeling worden gegeven en er zijn situaties dat een natuurlijke behandeling kan.