• Reguliere geneeskunde
  • Integrale geneeskunde
  • Luchtvaartgeneeskunde
  • Dans- en Muziekgeneeskunde
  • Reizigers geneeskunde

Welkom

Praktische informatie

Telefoon: 0 5353 6969 7 (maandag tot donderdag van 08:45 tot 11:30 uur en van 13:30 tot 14:30 uur)

SPOED: 0 5353 6969 9 (maandag tot donderdag van 08:45 tot 16:30 uur)

U kunt 24/7 een voicemailbericht achterlaten.

Telefonisch spreekuur om met Dokter Meijer zelf te spreken: maandag en donderdag van 13:30 tot 14:15 uur.

Adres: Welpeloweg 4

7586 BJ Overdinkel

Fax: 0 5353 6969 5

Mail: info@artsenpraktijkmeijer.nl

 

Werkwijze

Na aanmelding in de praktijk worden uw gegevens genoteerd en wordt er binnen maximaal enkele dagen contact met u opgenomen voor het vast leggen van een tijdstip voor de afspraak.
Na het vast leggen van de afspraak ontvangt u een bevestiging met informatie over vergoedingen en een indicatie van de kosten.

Planning
Bij de planning wordt altijd gekeken naar urgentie.
Bij een hoge urgentie wordt er-zo nodig- op dezelfde dag nog een afspraak gepland. Er wordt bij de planning rekening gehouden met arbeidstijden en schooltijden.Er zijn ook spreekuren in de avonduren.

BELEID BIJ AFZEGGINGEN:
Het kan voorkomen dat u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen. Dan moet de afspraak 24 uur van te voren worden afgezegd om ons de mogelijkheid te geven de gereserveerde tijd aan iemand op de wachtlijst te geven. U kunt telefonisch afzeggen en dan meteen een andere tijd afspreken, of door in te spreken op de voicemail. Niet afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.
GEEN afzeggingen per mail!

AVG Privacybeleid

Privacyverklaring Artsenpraktijk Meijer

Wat houdt een eerste consult in?
De klachten en vragen worden uitvoerig besproken en in kaart gebracht.
Er vindt een lichamelijk onderzoek plaats.

Met uw (schriftelijke) toestemming en een kopie van uw ID worden medisch relevante gegevens opgevraagd bij andere of eerdere behandelaars. Bij de afsluiting van het consult wordt geadviseerd over zo nodig aanvullend onderzoek en behandeling.

Dit kan bestaan uit laboratoriumonderzoek, röntgendiagnostiek, CT scan, MRI, echografie of bemiddeling bij doorverwijzing naar medisch specialisten.

De lijnen zijn kort en er is geen sprake van lange wachttijden. Goede communicatie en transparantie zijn voor ons belangrijk.

Er wordt een keuze gemaakt uit reguliere of integrale geneeswijzen.

Soms moet een reguliere behandeling worden gegeven en er zijn situaties dat een natuurlijke behandeling kan.

CORONA CRISIS

VOOR ACTUELE INFORMATIE VERWIJZEN WIJ U NAAR HET RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

WIJ DANKEN U VOOR UW MEDEWERKING!