Praktische informatie

Aanmelding praktijk

 • Na aanmelding in de praktijk wordt er binnen enkele dagen contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak.
 • Bij een hoge urgentie wordt er -zo nodig- op dezelfde dag nog een afspraak gepland. Er wordt bij de planning rekening gehouden met arbeidstijden en schooltijden. Er zijn ook spreekuren in de avonduren.
 • Na het vastleggen van de afspraak ontvangt u een bevestiging met informatie over vergoedingen en een indicatie van de kosten.

Annuleren afspraak

 • Het kan voorkomen dat u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen. Deze afspraak dient 24 uur van te voren te worden afgezegd om ons de mogelijkheid te bieden, de gereserveerde tijd aan iemand anders op de wachtlijst te geven.
 • U kunt telefonisch afzeggen en dan meteen een andere tijd afspreken, of inspreken op de voicemail. GEEN afzeggingen per mail!
 • Niet afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Wat houdt een eerste consult in?

 • Klachten en vragen worden uitvoerig besproken en in kaart gebracht.
 • Verrichten van lichamelijk onderzoek.
 • Met uw (schriftelijke) toestemming en een kopie van uw ID worden medisch relevante gegevens bij andere of eerdere behandelaars opgevraagd.
 • Bij de afsluiting van het consult wordt geadviseerd over eventueel aanvullend onderzoek en behandeling. Dit kan bestaan uit laboratoriumonderzoek, röntgendiagnostiek, CT scan, MRI, echografie of bemiddeling bij doorverwijzing naar medisch specialisten. De lijnen zijn kort en er is geen sprake van lange wachttijden. Goede communicatie en transparantie zijn voor ons daarbij belangrijk.

Laboratoriumonderzoek

 • Er wordt gebruik gemaakt van laboratoriumfaciliteiten van ziekenhuizen of huisartsenlaboratoria in uw eigen omgeving. Uitslagen worden digitaal in de praktijk aangeleverd.
 • Sommige meer specifieke testen, zoals de immuniteitstesten (CD 4, CD 8, Natural Killercells), testen op candida, specifieke allergietesten en amalgaamtesten worden door het Labor Centrum Nord-West in Schüttorf uitgevoerd. Met dit centrum zijn specifieke onderzoeken ontwikkeld en is veel kennis opgebouwd.
 • Als specifiek onderzoek nodig is dan wordt het kostenaspect vooraf met u overlegd.

Vergoedingen

 • Bij de door ons verleende zorg- die wordt vergoed uit de aanvullende verzekering- is het eigen risico- niet van toepassing en wordt direct tot het maximum van uw pakket vergoed.
 • Alle zorgverzekeringen vergoeden kosten voor consulten uit de aanvullende verzekeringen. Voorwaarde voor vergoeding is het lidmaatschap van de AVIG (Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde). Deze beroepsvereniging ziet toe op opleiding, kwaliteit en registratie.
 • De hoogte van de vergoeding hangt af van de voorwaarden in uw polis. Raadpleeg voor een eerste consult dus uw polis of overleg met een praktijkmedewerker.
 • Na het consult geven wij de rekening mee. Deze kan per pin, per bank, éénmalige machtiging of contant worden betaald. Wanneer deze vervolgens digitaal wordt ingediend bij de zorgverzekeraar, vindt de vergoeding binnen enkele dagen plaats.
 • De kosten voor medische keuringen worden niet door de zorgverzekeraars vergoed.

Registratienummers

 • BIG- Nummer: 79022783301
 • AVIG- Nummer AVIG: 154
 • AGB codes: 84021747 en 84024108

Klachten

Met inzet, zorg en betrokkenheid werken is voor ons vanzelfsprekend. Het kan desalniettemin voorkomen dat u niet tevreden bent over een behandeling. Graag gaan wij daarover met u in gesprek om een oplossing te vinden. Mocht dit gesprek voor u niet bevredigend zijn, dan is er een mogelijkheid om een klacht in te dienen. Wij wijzen op de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ) Meer informatie kunt u ook vinden op www.knmg.nl Ook verwijzen wij naar de SGCIG (Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde) Een klacht kunt u melden via : info@sgcig.nl of via info@avig.nl (Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde) Klachten worden in behandeling genomen door een klachtenfunctionaris. Wanneer interventie niet tot een oplossing leidt dan wordt de klacht voorgelegd aan een Geschilleninstantie waar de situatie juridisch wordt beoordeeld.

AVG Privacybeleid

Privacyverklaring Artsenpraktijk Meijer