• Reguliere geneeskunde
  • Integrale geneeskunde
  • Luchtvaartgeneeskunde
  • Dans- en Muziekgeneeskunde
  • Reizigers geneeskunde

Reguliere geneeskunde

Praktijk Meijer is een vrijgevestigde artsenpraktijk waarin reguliere en integratieve zorg worden gecombineerd. ( integratief is het samengaan van reguliere en niet- reguliere geneeskunde) Hierbij  wordt gebruik gemaakt van complementaire (aanvullende) geneeswijzen. Het leveren van goede zorg en service staat hoog in het vaandel, waarbij medische deskundigheid, klantvriendelijkeid en persoonlijke aandacht centraal staan. Er is ruime aandacht voor niet medische achtergronden die gerelateerd kunnen zijn aan de klachten. Er is een kort traject tussen onderzoeken en behandelplan.

Werkwijze

Na aanmelding in de praktijk worden uw gegevens opgenomen en wordt op korte termijn terug gebeld voor het vastleggen van een afspraak. Na het vastleggen van de afspraak ontvangt u een bevestiging met informatie over vergoedingen en een indicatie van de kosten.

Planning

Bij de planning wordt gekeken naar urgentie. Hoge urgentie krijgt voorrang: zo nodig en zo mogelijk wordt dezelfde dag een afspraak ingepland. Er wordt bij de planning rekening gehouden met uw  mogelijkheden en er zijn spreekuren in de avonduren.

Wat houdt een eerste consult in?

De klachten en vragen van een patiënt worden uitvoerig besproken en in kaart gebracht. Er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Met uw (schriftelijke) toestemming worden medisch relevante gegevens opgevraagd bij andere/ eerdere behandelaars. Bij de afsluiting van het consult wordt geadviseerd over zonodig aanvullend onderzoek en behandeling. Dit kan bestaan uit laboratoriumonderzoek, röntgendiagnostiek, CT scan, MRI, echografie of bemiddeling bij doorverwijzing naar medisch specialisten. De lijnen zijn kort en er is geen sprake van (lange) wachttijden. Wij doen er alles aan om goed te communiceren. Er kan worden gekozen voor een reguliere behandeling, voor een niet reguliere behandeling of voor een combinatie daar van.