Tarieven luchtvaartgeneeskunde

Artsenpraktijk Meijer biedt:

Klasse 1 keuringen (alleen herafgifte)

Herhalingskeuring waarbij geen electrocardiogram of audiogram is vereist€ 185,-
Herhalingskeuring met aanvullend electrocardiogram€ 230,-

Extra onderzoeken op grond van de leeftijd

Lipiden profiel, noodzakelijk bij herhalingskeuring bij de leeftijd van 45 jaar€ 30,-
Audiogram (bij herhalingskeuring < 40 jaar elke 5 jaar en > 40 jaar tweejaarlijks)€ 45,-

Klasse 2 keuringen (initieel + herhaling)

Initiële keuring inclusief vereist aanvullend bloedonderzoek en elektrocardiogram (Kosten voor onderzoek optometrist niet inbegrepen)€ 215,-
Herhalingskeuring, waarbij geen aanvullend onderzoek is vereist€ 165,-
Herhalingskeuring met aanvullend elektrocardiogram€ 210,-
Aanvullend onderzoek noodzakelijk op basis van de medische voorgeschiedenis wordt extra berekend.

LAPL- en Drone keuringen (initieel + herhaling)

Initiële basiskeuring indien geen aanvullend onderzoek is vereist€ 165,-
Herhalingskeuring zonder aanvullend onderzoek€ 155,-
Afhankelijk van de medische voorgeschiedenis kan aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn.
De kosten van deze onderzoeken worden extra in rekening gebracht.

Cabin Crew keuringen voor cabinepersoneel (initieel + herhaling)

Initiële (1e) keuring met laboratoriumonderzoek en audiogram€ 170,-
Herhalingskeuring met laboratoriumonderzoek€ 155,-
Extra kosten elektrocardiogram
(bij 1e keuring boven de 40 en bij keuringen boven de 50 iedere 5 jaar noodzakelijk)
€ 45,-
Extra aanvullende onderzoeken die op basis van uw medische voorgeschiedenis in het kader van de EASA wetgeving noodzakelijk zijn , worden apart in rekening gebracht.

Aanvullende onderzoeken

Electrocardiogram€ 45,-
Audiogram(gehoortest)€ 45,-
Longfunctie€ 45,-
Laboratorium onderzoek: kosten afhankelijk van de noodzakelijke onderzoeken.
Overige aanvullende onderzoeken: kosten afhankelijk van de vereiste onderzoeken.

Tarieven voor extra werkzaamheden

Doorsturen dossier voor verder overleg/ consultatie met de Medical Assessor van ILT€ 40,-
Indien door omstandigheden het certificaat door het ILT moet worden afgegeven dan brengt het ILT hiervoor kosten in rekening. Deze kosten zullen aan u worden doorberekend.€100,-

Aeromedical Reassessment

Aeromedical Reassessment: Tarief afhankelijk van de geïnvesteerde tijd.
Extra rapportage die op basis van een medische voorgeschiedenis noodzakelijk is wordt op basis van de bestede tijd in rekening gebracht.