• Reguliere geneeskunde
  • Integrale geneeskunde
  • Luchtvaartgeneeskunde
  • Dans- en Muziekgeneeskunde
  • Reizigers geneeskunde

Vergoedingen

Alle zorgverzekeringen vergoeden kosten voor consulten uit de aanvullende verzekeringen.

Bij de door ons verleende zorg- die wordt vergoed uit de aanvullende verzekering- is het eigen risico niet van toepassing en wordt direct vergoed tot het maximum van uw pakket.

De hoogte van de vergoeding hangt af van de voorwaarden in uw polis.

Raadpleeg voor een eerste consult dus uw polis of overleg met een praktijkmedewerker.

Na het consult geven wij de rekening mee. Deze kan per pin, per bank, éénmalige machtiging of contant worden betaald. Wanneer deze vervolgens digitaal wordt ingediend bij de zorgverzekeraar vindt de vergoeding binnen enkele dagen plaats.

Voorwaarde voor vergoeding is het lidmaatschap van de AVIG (Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde).

Deze vereniging is ontstaan na een fusie op 01-01-2012 van o.a. VHAN, (Vereniging van Homeopathische Artsen in Nederland) en ABNG ( Artsenvereniging ter Bevordering van de Natuurgeneeskunde) en ABB (Artsenvereniging voor Biofysische Geneeskunde)

Deze beroepsvereniging ziet toe op opleiding, kwaliteit en registratie.

Registratienummer AVIG: 154

Big reg.nr: 79022783301

AGB codes: 84021747 en 84024108

 

 

Er wordt gebruik gemaakt van laboratoriumfaciliteiten van ziekenhuizen of huisartsenlaboratoria in uw eigen omgeving.

Uitslagen worden digitaal naar de praktijk aangeleverd.

Sommige meer specifieke testen, zoals de immuniteitstesten (CD 4, CD 8, Natural Killercells), testen op candida, specifieke allergietesten en amalgaamtesten worden uitgevoerd door het Labor Centrum Nord-West in Schüttorf.

Met dit centrum zijn specifieke onderzoeken ontwikkeld en er is veel kennis opgebouwd. In de praktijk blijkt dat het vaak moeizaam verloopt om deze testen elders in ons land te laten uitvoeren, omdat men daarvoor niet is toegerust of omdat men er te weinig van kan uitvoeren waardoor het onderzoek dan te kostbaar wordt.

Als specifiek onderzoek nodig is dan wordt het kostenaspect vooraf met u overlegd.

 

Overzicht vergoedingen Integrale Geneeskunde 2018