Afspraken/ Werkwijze

Aanmelding praktijk

  • Na aanmelding in de praktijk wordt er binnen enkele dagen contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak.
  • Bij een hoge urgentie wordt er-zo nodig- op dezelfde dag nog een afspraak gepland. Er wordt bij de planning rekening gehouden met arbeidstijden en schooltijden. Er zijn ook spreekuren in de avonduren.
  • Na het vastleggen van de afspraak ontvangt u een bevestiging met informatie over vergoedingen en een indicatie van de kosten.

Annuleren afspraak

  • Het kan voorkomen dat u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen. Deze afspraak dient 24 uur van te voren worden afgezegd om ons de mogelijkheid te geven de gereserveerde tijd aan iemand op de wachtlijst te geven.
  • U kunt telefonisch afzeggen en dan meteen een andere tijd afspreken, of door in te spreken op de voicemail. GEEN afzeggingen per mail!
  • Niet afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Wat houdt een eerste consult in? (Graag de derde en vierde bullet onder de 2e plaatsen)

  • Klachten en vragen worden uitvoerig besproken en in kaart gebracht.
  • Verrichten van lichamelijk onderzoek.
  • Met uw (schriftelijke) toestemming en een kopie van uw ID worden medisch relevante gegevens bij andere of eerdere behandelaars opgevraagd.
  • Bij de afsluiting van het consult wordt geadviseerd over zo nodig aanvullend onderzoek en behandeling. Dit kan bestaan uit laboratoriumonderzoek, r√∂ntgendiagnostiek, CT scan, MRI, echografie of bemiddeling bij doorverwijzing naar medisch specialisten. De lijnen zijn kort en er is geen sprake van lange wachttijden. Goede communicatie en transparantie zijn voor ons daarbij belangrijk.

AVG Privacybeleid

Privacyverklaring Artsenpraktijk Meijer