• Nederlands
  • עברית
 
 

BIG registratie:79022783301

 

 

 

                

echpur.jpg

Reguliere geneeskunde

 

De zelfstandige behandelpraktijk Meijer is een vrijgevestigde artsenpraktijk waarin reguliere zorg wordt verleend, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ondersteuning van complementaire (aanvullende) geneeswijzen.


Op deze website worden alle toegepaste complementaire geneeswijzen uitgebreid beschreven.
De zelfstandige behandelpraktijk bemiddelt bij de toegang tot alle vormen van medisch- specialistische zorg (zie samenwerkingspartners).
 
Het leveren van een hoge kwaliteit zorg en service is voor ons heel belangrijk, waarbij aandacht en klantvriendelijkeid voor ieder mens een belangrijke plaats inneemt.
Er is ook aandacht voor niet medische achtergronden die echter wel gerelateerd kunnen zijn aan de klachten. Er is een kort traject tussen onderzoeken en behandelplan.
 
Werkwijze:
Na aanmelding bij de zelfstandige behandelpraktijk Meijer worden uw gegevens genoteerd en wordt u binnen enkele dagen terug gebeld voor het vastleggen van een afspraak.
Op de dag dat u zich aanmeldt wordt u een brochure toegezonden met uitgebreide informatie.
 
Planning:
Bij de planning wordt altijd gekeken naar urgentie.
Een patiënt met de hoogste urgentie wordt op heel korte termijn geholpen, zo mogelijk dezelfde dag. Over het algemeen bedragen de wachttijden voor een lagere urgentie ongeveer één tot twee weken. Er wordt bij de planning rekening gehouden met uw (on-)mogelijkheden en er zijn ook spreekuren in de avonduren.
 
Wat houdt een eerste consult in?
De klachten en de vragen van een patiënt worden uitvoerig besproken en in kaart gebracht.
Er vindt een lichamelijk onderzoek plaats.

Met uw (schriftelijke) toestemming worden medisch relevante gegevens opgevraagd bij andere/ eerdere behandelaars. Bij de afsluiting van het consult wordt geadviseerd over zonodig aanvullend onderzoek en behandeling.
 
Dit kan bestaan uit laboratoriumonderzoek, röntgendiagnostiek, CT scan, MRI, echografie of bemiddeling bij doorverwijzing naar medisch specialisten.
 
De lijnen zijn altijd kort en er is geen sprake van (lange) wachttijden. Wij doen er alles aan om goed te communiceren.
 
Er kan ook worden gekozen voor complementaire geneeswijzen, afhankelijk van de klachten.
 
Praktijkorganisatie: 

Over ons 
Netwerk van medisch specialisten: klik: samenwerkingspartners

 
 
 
btn_home.jpg
btn_info.jpg
btn_mail.jpg