Integrale geneeskunde

Integratieve geneeskunde wint in  de wereld en ook in Nederland steeds meer terrein.Doel: de huidige gezondheidszorg transformeren naar een duurzaam systeem met optimale behandeleffecten, tevreden artsen en patiënten, beheersbare zorgkosten en meer patiëntveiligheid.

Integratieve geneeskunde vindt haar oorsprong in de conventionele geneeskunde en als de conventionele geneeskunde werkt dan zal deze zeker worden toegepast.

Integrale geneeskunde is dus geen nieuwe term voor complementaire en alternatieve geneeskunde.

Voor veel voorkomende en chronische aandoeningen blijken de conventionele therapieën niet altijd toereikend te zijn en kan integrale geneeskunde uitkomst bieden.

Voorbeelden zijn: hart-en vaatziekten, diabetus mellitus, chronische darmaandoeningen, depressie, reuma en kanker.

Wanneer conventionele therapieën worden gebruikt dan kunnen andere therapieën op een integratieve wijze worden toegepast om het effect te vergroten of de toxiciteit te verminderen. (Bijvoorbeeld het verminderen of milder maken van bijwerkingen bij chemotherapie).

Uit onderzoek blijkt dat sommige paddenstoelen een anti kanker werking kunnen  hebben (bijvoorbeeld Shi takes) en soms worden gecombineerd met reguliere chemotherapie.

Bij diverse universiteitsziekenhuizen in de Verenigde Staten lopen onderzoeken naar mogelijkheden om met acupunctuur en/of kruidenpreparaten de bijwerkingen van chemotherapie en radiotherapie te verminderen. (Zie website Sloan Kettering Cancer Centre in New York).