• Reguliere geneeskunde
  • Integrale geneeskunde
  • Luchtvaartgeneeskunde
  • Dans- en Muziekgeneeskunde
  • Reizigers geneeskunde

Wat heeft u nodig bij de vliegmedische keuring?

Om de keuring te kunnen verrichten dient u bij de keuring mee te nemen:

  • identiteitskaart of paspoort.
  • uw huidige medische verklaring
  • uw bewijs van bevoegdheid.
  • bril , reservebril of contactlenzen(indien van toepassing).
  • een recent recept van uw bril of contactlenzen.
  • medicijnen al dan niet op recept(indien van toepassing)

Aanvraag keuring: bel 053-5369699 (van maandag tot en met donderdag) of  bij spoed 06-531-66664.

Aanmelding per email : info@artsenpraktijkmeijer.nl.