• Reguliere geneeskunde
  • Integrale geneeskunde
  • Luchtvaartgeneeskunde
  • Dans- en Muziekgeneeskunde
  • Reizigers geneeskunde

Telefonisch spreekuur

U kunt met dokter Meijer zelf spreken tijdens de telefonische spreekuren:
Deze zijn op maandag en donderdag van 13.30 tot 14.15 uur.

Het is zinvol om uw vragen vooraf op papier te zetten, zodat u daaraan steun kunt hebben en het gesprek duidelijk en zo compact mogelijk kunt houden.

 

E-mailbeleid

Het e-mailverkeer is voor ons onbeheersbaar geworden en dat noopt ons om aan het dagelijks aantal af te werken mails een limiet te stellen.

Om dit beter te kunnen reguleren moet bij de aanvraag van recepten worden vermeld: RECEPTAANVRAAG (graag in hoofdletters).

Voor het opvragen van KORTE UITSLAGEN  verwijzen wij naar de telefonische spreekuren op maandag en donderdag van 13.30 tot 14.15 uur.

Voor langer overleg moet een telefonisch consult of Skype consult worden afgesproken.

Medische adviezen en test uitslagen kunnen niet per mail worden doorgegeven.

E-mailverkeer kan niet een gesprek vervangen en leiden tot meerdere vragen en antwoorden.

Op uw eerste mailvraag zal zo spoedig mogelijk een antwoord worden gegeven, maar hiervoor is overleg met de arts nodig en hierbij kunnen de wachttijden oplopen.

Probeer uw boodschap in een e-mail zo kort en compact mogelijk  te houden en vermeld alleen wat relevant is.

Wij hopen op uw medewerking.