טיפול רפואי רגיל בתוספת תמיכה רב תחומית

רפואה תעופתית

רפואה תעופתית

בעת השהות באוויר ומיוחד בזמן טיסה במטוס או מסוק, משתנים התנאים הביופיזיים בגוף וישנם סיכונים מסוימים המושפעים משינוי לחצים, ירידה בכמות החמצן, רעד, קרינה, חוסר התמצאות. רפואה תעופתית עוסקת בהפחתת השפעת תופעות אלה ככל שניתן ובמקביל בבקרה, מעקב אחר הסיכונים לאנשי צוות התעופה ושמירה על הנהלים הקפדניים של מערכת הפיקוח

Keuringen

אישורי פיקוח

אגף הבריאותית התעופתית במרפאת מאייר מוסמך לנפק תעודות רפואיות ברמה 2 ואישורי .  LAPL.KLASSE 2 האישורים הנדרשים להגשת בקשה לרשיון טיס ולבעלי רשיון למטוסים פרטיים (PPL), וכן אישור למטיסי דאונים (SPL) ומטיסי כדורים פורחים (BPL)  המסמך הרפואי נחוץ לקבלת אישור מיומנות מקצועית. LAPL לכל מגיש בקשת רשיון או בעל תעודת טייס להטסת מטוסים קלים

ביצוע הבדיקות נעשה על-פי הנוהל הרשמי ובתיאום דרישות משרד הבריאות וכל מתחייב בחוק

התעודה עומדת בכל תנאי האגודה האירופאית לבטיחות באוויר (EASA)

Afspraken 

לקביעת תור, אפשר להתקשר גם בשעות הערב:  מהארץ אחרי 21.00 שעון ישראל לטלפון

+31-535369694

מהולנד בשעות היום והערב

053-5369699

ובמקרים דחופים

06-53166664

כל רופא שעבר התמחות תעופתית מוסמך לבצע את הבדיקות והברורים הנחוצים לטייסים ואנשי צוות אוויר אחרים. כמו כן, רופא שהתמחה ברפואה תעופתית יכול להיות שותף בצוות לבדיקת תאונות אוויריות

הבחירה שלי להרחבת סמכויותי בלימודי השלמה בנושא התעופתי נוצרה מתוך צורך, לעיתים קרובות, במיוחד בטיסות למזרח התיכון מתבקשים רופאים הנוכחים בטיסה לסייע לנוסעים שאינם חשים בטוב. מסתבר שהשכיחות לבעיותיהם גבוהה יותר אצל אנשים מבוגרים במיוחד במקרים בהם עברו טיסה ממושכת, הגיעו לחניית ביניים, עלו לטיסת המעבר ובעת ההמראה המחודשת עם טורבולנציה שקיימת לעיתים קרובות מעל איזור הבלקן, לא מצליחים לסבול עוד את המצב, לעיתים הם סובלים מהתמוטטות כללית עקב תשישות, מתח נפשי ורמת חמצן נמוכה

 

Zelfstandig Luchtvaartmedische…

Aero Medical Examiner:

רופא פרטי לרפואה תעופתית המבצע בדיקות רפואיות הנחוצות לקבלת רישיון טייס

דר" דורק מאייר, רופא רשיון מספר 79022783301  

ללימודי רפואה תעופתית המתאימים להנפקת אישורים לצוות תעופה  ,Medical Examiner (AME)  עברתי השתלמות בסוסטרברג  במרכז לאדם. מוסד זה הוא סניף של מחלקת התעופה ההולנדית הלאומית. עם סיום לימודי הוסמכתי בתעודה ממשרד התחבורה ,(I.L.T) המאשרת לי לעסוק באופן עצמאי במתן אישורים לרישיונות טייס למטוסים קלים וגם . LAPL

אני חבר באגודה ההולנדית לבריאות תעופתית

(NVvLG).Website: www.nvvlg.nl.

WAT HEEFT U NODIG BIJ DE VLIEGMEDISCHE KEURING?

?מה להביא לאישור בדיקת כושר התעופה

פספורט *

טופס אישור בריאות *

רשיון טייס *

משקפיים, משקפיים נוספים רזרביים הנמצאים ברשותך, עדשות מגע – במידה ויש *

מרשם עדכני של המשקיים או עדשות המגע שלך *

תרופות בהן את\ה משתמש\ת גם אם הן נרכשות ללא מרשם רופא *

: להגשת בקשה למסמך

נא להתקשר

+031(0)535369699

תוקף המסמך 

לחידוש תוקף אישור בדיקה רפואית לטייס ברמה 2

עד גיל 40   : 60 חודשים

בין 40 ל 50 : 24 חודשים

מעל גיל 50 : 12 חודשים