רפואה כללית

רפואה כללית

המרכז הטיפולי מאייר הוא מרפאה כללית בה דוגלים ברפואה מקובלת רגילה בתוספת טיפול אינטגראלי רב תחומי ומאפשרת טיפול כוללני מורחב בתוספת טיפול ברפואה משלימה.

במרפאתנו יש משמעות רבה למתן טיפול איכותי וברמה גבוהה ולמתן שרות נאות ללקוחותינו. תשומת הלב מתרכזת בדאגה למטופלים כאשר כל אדם זוכה ליחס חם וידידותי.

בנוסף לכך אנו מוצאים חשיבות בנושאים מהרקע האישי של מטופלינו גם אכשר אינם קשורים ישירות למחלה אך עלולים להוות גורם המשפיע על תופעות מסוימות הקשורות למצב הבריאותי. קיים פרק זמן קצר בין הבירורים לבניית מערך תכנית הטיפולים.

מהלך הטיפול

לאחר ההרשמה במרכז הטיפולי העצמאי מאייר, הנתונים האישיים שלך נרשמים בתיק אישי וכעבור מספר ימים נתקשר אליך לקביעת תור. ביום הגעתך לפגישה הראשונה תקבל חוברת מידע מפורטת.

תכנית טיפולית

בעת תכנון המשך הטיפול, תמיד מתחשבים בדחיפות המצב.

מטופל הזקוק בדחיפות לעזרה, יוזמן מוקדם ככל האפשר, במידת האפשר אפילו באותו היום. ככלל, זמן ההמתנה לתור איננו ארוך גם כאשר לא זקוקים לטיפול דחוף, ויכול להגיע לשבוע עד שבועיים. בעת תיכנון המפגש מתחשבים ביכולתך וקיימת גם אפשרות לקבלת קהל בשעות הערב.

מה ניתן לצפות מביקור ראשון?

בעת הביקור הראשון, מתנהלת שיחה בה דנים בהרחבה על תולדות המחלה, תלונות ומצב הבריאות של המטופל ורושמים אותם בתיק האישי. כמו כן, נערכת בדיקה גופנית.

לאחר חתימה על הסכם בכתב, נברר נתונים רפואיים אצל גורמים בהם טופלת בעבר. לקראת סיום פגישת היעוץ הרפואי, במידת הצורך, תתקבל המלצה להשלמת התמונה בבדיקות נוספות. יתכן שתתבקש לערוך בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן,   סריקת סיטי, אקוגרפיה או הפניה למומחים אחרים,MRI

התור תמיד קצר, אין צורך בהמתנה ממושכת, אנו דואגים כמיטב יכולתנו לתקשורת יעילה בהשגת תורים.

אפשר לבחור בטיפולים משלימים, בהתחשב בתופעות המחלה.