הדרך למרפאה

אם מגיעים מכביש מספרmeijer A1:

כתובת
Welpeloweg 4
7586 BJ Overdinkel

Oldenzaal Zuid Losser לרדת בירידה מספר 33 לכיוון

 Gronau/Losser להמשיך לכיוון

Overdinkel עד

 להכנס לישוב. לאחר כ 200 מטר תופיעה מימינך כנסיה גדולה

 Praktijk Meijer פנה שמאלה לפי השילוט למרפאה

יש לעבור את התלולית שבכביש ולפנות ימינה לאחר כ 50 מטר, לחנות