Q koorts

Q-koorts is een zoönose: d.w.z. een  infectieziekte die van dieren op mensen wordt overgedragen. In Nederland vormen besmette melkgeiten en schapen de belangrijkste bron van besmetting. De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella Burnetti. Meestal vindt verspreiding plaats door de lucht, waarbij mensen besmet raken door het inademen van de bacterie. Het beloop van de ziekte is verschillend. Ongeveer 60% van de mensen die geïnfecteerd raakt heeft geen ziekte verschijnselen. De overige 40% heeft symptomen die sterk kunnen verschillen. Het merendeel van de patiënten krijgt milde, griepachtige verschijnselen. Een (klein) gedeelte van de mensen ontwikkelt een ernstige longontsteking of leverafwijkingen met hoge koorts, waarvoor in de meeste gevallen een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Een niet onaanzienlijk deel van de mensen ontwikkelt na een besmetting chronische klachten waarbij langdurige moeheid de meest optredende klacht is. Ook kan na een Q-koorts besmetting een infectie van de hartkleppen ontstaan, welke bij niet tijdige herkenning levensbedreigend kan zijn. Ernstige vormen van acute Q-koorts worden behandeld met antibiotica. Bij een chronische Q-koorts infectie kan een langdurige behandeling met antibiotica in combinatie met plaquenil worden ingezet. Bij afwijkingen aan de hartkleppen kan een hartklepoperatie noodzakelijk zijn.

Medische en voedingswereld: praat met elkaar

In tijden waarin kosten voor gezondheid stijgen en mensen steeds meer zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid, wordt het tijd dat twee gescheiden werelden elkaar beter leren kennen. Vooral in de oncologie is een wereld te winnen met het combineren van de vigerende behandelmethoden – chirurgie, bestraling, chemotherapie en meer recent immunotherapie – met voeding.

Lees meer

Die Komplementärmedizin muss bei allen relevanten gesundheitspolitischen Themen in Brüssel gehört werden“

Komplementär- und Alternativmedizin (CAM) spielen in Europa eine immer größere Rolle. Rund 50 Prozent der europäischen Bürger nutzen sie bereits, in Deutschland ist die Zustimmung noch höher. Vom 22. bis 25. Mai wird ein neues europäisches Parlament gewählt. 751 Sitze sind zu besetzen, mit 96 Abgeordneten hat Deutschland die meisten Sitze im Parlament. Diese Wahl nehmen wir zum Anlass nachzufragen, wie die aktuelle Situation der Komplementärmedizin in Europa aussieht und mit welchen Zielen die CAM-Verbände in Brüssel arbeiten. Fragen, die wir Dr. Ton Nicolai, Allgemeinarzt und Homöopath aus Rotterdam, Niederlande, gestellt haben. Nicolai ist Koordinator und Sprecher von EuroCAM, einer Initiative, zu der sich verschiedene Verbände aus der Komplementärmedizin auf europäischer Ebene zusammengeschlossen haben. Ton Nicolai war zuvor viele Jahre Präsident des European Committee for Homeopathy (ECH) und gilt als der Experte auf diesem Gebiet.

Lees meer