• Reguliere geneeskunde
  • Integrale geneeskunde
  • Luchtvaartgeneeskunde
  • Dans- en Muziekgeneeskunde
  • Reizigers geneeskunde

Nieuwsbrief maart 2018 Innatoss

Q-koorts door een zeehond?!

Q-koorts kennen we in Nederland vooral van de geiten. Dat er meer dieren zijn die deze ziekte kunnen overdragen, is redelijk onbekend. Zo leven er in het oosten van Groenland geen geiten, schapen of koeien. Zelfs rauwe melk, waardoor Q-koorts ook veroorzaakt kan worden, is in dit gedeelte van Groenland niet te vinden. Toch werd hier een patiënt met Q-koorts ontdekt.

Lees meer over dit onderzoek >>

 

Nieuw onderzoek toont persistente Lyme-infectie in resusapen aan

Onderzoek door de Tulane Universiteit (New Orleans, VS) ondersteunt het bestaan van persistente Lyme-infecties bij resusapen. Voor het onderzoek werden tien apen geïnfecteerd met de ziekte van Lyme. De helft van de groep werd vervolgens na 16 weken behandeld met doxycycline. Eén van de ontdekkingen die de onderzoekers deden, is dat de antibioticakuur er niet volledig in slaagde om de Borrelia bacterie uit te roeien. Ook lieten de onderzoekers zien dat het antilichaamrespons verschilt per individu.

Lees meer over dit onderzoek>>

 

Ga jij naar één van de lammetjesdagen? Wees dan alert op het volgende:

Alle geiten- of schapenhouders die hun bedrijf openstellen voor bezoekers, zoals zorg- en kinderboerderijen, zijn verplicht om jaarlijks hun schapen en geiten voor 1 augustus te vaccineren.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 2017 bij 112 bedrijven inspecties uitgevoerd om te controleren of deze bedrijven de dieren op tijd hadden gevaccineerd. Als het goed is, geeft de boer aan dat de dieren gevaccineerd zijn. Anders kun je er natuurlijk voor de zekerheid ook naar vragen.

Lees meer >>

 

Even voorstellen

Innatoss blijft groeien! Graag stellen wij een nieuwe medewerker aan u voor:

Mijn naam is Henk de Graaf. Ik ben per 1 maart begonnen bij Innatoss als engineer om testen te ontwikkelen. Mijn vorige uitdaging was om voor Philips een point of care test te ontwikkelen die in 10 minuten een hartaanval kan detecteren in bloed. Daarvoor heb ik in een pathologielaboratorium gewerkt aan patiëntendiagnostiek om HPV-infecties en borstkanker vast te stellen.

Ik neem vaardigheden mee om gevoelige en specifieke testen te ontwikkelen. Ook heb ik ervaren hoe testen die betrouwbaar geproduceerd en makkelijk uitgevoerd kunnen worden. Ik zal mij eerst bezig gaan houden met het werk wat gedaan kan worden in het Europese ID-Lyme project. Daarin ligt voor mij de schone taak om de cellulaire test voor vroege Lyme uit te ontwikkelen. Ik heb er zin in!

 

Innatoss is te vinden op:

  • Het LVH congres in de jaarbeurs in Utrecht | 9 april 2018
  • ECCMID, het grootste Europese microbiologie-congres in Madrid | 21-24 april

 

Lachgas kan polyneuropathie veroorzaken.

Steeds meer jongeren gebruiken lachgas als partydrug om een extreem gevoel van vreugde, ook wel

euforie genoemd, op te wekken. Gebruik van lachgas kan leiden tot een ernstig vitamine B12 tekort, waardoor in korte tijd schade aan het ruggenmerg (gecombineerde strengziekte) en  zenuwen (polyneuropathie) kunnen  optreden.

Bij een tijdige herkenning en behandeling is herstel mogelijk. Niet tijdige behandeling kan leiden tot

blijvende invaliditeit. De behandeling bestaat uit stoppen met lachgas en toediening van vitamine B12.

Bron: Nederlands Tijdschrift Geneeskunde 2017;161:D2044.

 

Klachten bij orkestleden

Leden van een symfonie orkest hebben bijna tweemaal zoveel last van klachten van het bewegingsapparaat dan niet-musici van dezelfde leeftijd. Met name nekklachten en klachten van de bovenste extremiteiten waaronder schouder, ellenboog en polsklachten  blijken veel voor te komen bij orkestleden. Dit is de conclusie uit een onderzoek dat werd uitgevoerd bij leden  van het Fins symfonie orkest.

Het optreden van deze klachten is afhankelijk  door de mogelijkheid  van ontspanning na het concert, de inspanning die het spelen van het muziekstuk van een componist vergt en de frequentie van repetities en uitvoeringen, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Fins Instituut voor Occupational Health in samenwerking met de afdeling neurologie van het universiteitsziekenhuis in Helsinki, de Finse omroep en het Fins instituut voor volksgezondheid.

Bron: Tijdschrift Medical Problems of Performing Arts ; December 2017; 195-200.

 

Door volwaardige voeding kinderen mogelijk minder vatbaar voor infecties.

De Hengelose kinderarts Ellen van Gaag , werkzaam in het ZGT in Hengelo, geeft aan dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gezonde en volwaardige voeding bij kinderen

leidt tot een afname van steeds terugkerende infecties zoals verkoudheid en koorts. Voor dit onderzoek werd een voedingsadvies ontwikkeld bestaande uit groene groentes, rundvlees, roomboter en volle melk yoghurt. Nadat de kinderen 3 maanden dit voedingsadvies hadden gevolgd bleek dat 27% minder last had van verkoudheid, 60% minder koorts en 75% minder verhoging had.

Dit zelfde voedingsadvies bleek de schilklierwaarden te verbeteren bij  74 % van de kinderen die last hadden van vermoeidheidsklachten ten gevolge van het voorstadium van een te traag werkende schildklier .

Het groene groentes en rundvlees Receptenboek is te downloaden via onderstaande link van het ZGT.

https://www.zgt.nl/media/1822/receptenboek.pdf

Arnica montana na tandextracties

Bevolkingsonderzoek

‘Twentse vrouwen geven minder gehoor aan oproep bevolkingsonderzoek borstkanker’, kopte De Twentsche Courant Tubantia en nog wel de directeur van de GGD Twente had de moed haar persoonlijke verhaal met ons te delen.

Het is een herkenbaar verhaal. Het negeren van een oproep voor preventief onderzoek heeft hoofdzakelijk te maken met de pijn die wordt ervaren. Ongeveer een kwart van de vrouwen geeft geen gehoor aan de oproep en opleidingsniveau of sociale klasse blijken hierin niet bepalend.

Aan de UT is door Sigmascreening uit Enschede – in samenwerking met het AMC – een nieuwe techniek ontwikkeld die drukgestuurde mammografie mogelijk maakt, waardoor amper pijn wordt ervaren. Vanuit het buitenland is hiervoor grote belangstelling. In Nederland beschikken AMC Amsterdam en Maastricht AMC over deze apparatuur.

De vrouwen die wij op deze onderzoeksmogelijkheid wezen zijn onverdeeld enthousiast: de methode blijkt een belangrijk obstakel weg te nemen en dat kan levens redden.

DURK EN JANNY MEIJER

De strijd om schoon drinkwater

https://www.ad.nl/binnenland/de-strijd-om-schoon-drinkwater-het-wordt-steeds-moeilijker~aa9f4535/

Weigeringsbriefje

Om patiënten uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft heeft de KNMG het zogenaamde ‘weigeringsbriefje’ opgesteld.

Dit weigeringsbriefje is beschikbaar in vier talen, Nederlands, Engels, Turks en Marokkaans.

Het weigeringsbriefje is een bijlage bij de Richtlijn inzake het omgaan met medische gegegevens. Meer informatie vindt u in het dossier Rechten van de patiënt.

Hoe veilig zijn de rode rijstcapsules die wij voorschrijven?

Informatie over de rode rijstcapsules

TBE-virus

In teken op de Sallandse Heuvelrug is het teken-encefalitis virus (TBE-virus) aangetroffen. Dit virus werd niet eerder aangetroffen in teken in Nederland. Tot op heden zijn er geen  patiënten bekend die in Nederland besmet zijn geraakt met het TBE-virus.

Nederlanders die besmet zijn met het virus, hebben deze besmetting in het buitenland opgelopen. Binnen Europa komt het virus in meerdere landen voor, waaronder in Duitsland en in Oostenrijk.

Het TBE-virus kan een teken-encefalitis veroorzaken. Door teken wordt dit virus over gedragen van dier naar dier en soms naar de mens. De ziekte staat bekend als FSME (Frühsommer-Meningo-Enzephalitis) of (Tick Borne Encephalitis). Vaak verloopt deze ziekte zonder klachten.

Bij het optreden van symptomen verloopt de ziekte in 2 fasen.
Zeven tot 14 dagen na de tekenbeet treden koorts, hoofdpijn, vermoeidheid en spier- en gewrichtspijn op. Vervolgens treedt een week zonder symptomen op waarna zich een hersen(vlies)ontsteking  kan ontwikkelen, meestal gepaard gaande met ernstige hoofdpijn. In dit stadium is ziekenhuisopname noodzakelijk. Ongeveer 1-2% van de mensen die ernstige klachten krijgen houdt daarvan restverschijnselen over of komt te overlijden.

Bron: RIVM
Dutch Wildlife Health Centre

Q koorts

Q-koorts is een zoönose: d.w.z. een  infectieziekte die van dieren op mensen wordt overgedragen. In Nederland vormen besmette melkgeiten en schapen de belangrijkste bron van besmetting. De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella Burnetti. Meestal vindt verspreiding plaats door de lucht, waarbij mensen besmet raken door het inademen van de bacterie. Het beloop van de ziekte is verschillend. Ongeveer 60% van de mensen die geïnfecteerd raakt heeft geen ziekte verschijnselen. De overige 40% heeft symptomen die sterk kunnen verschillen. Het merendeel van de patiënten krijgt milde, griepachtige verschijnselen. Een (klein) gedeelte van de mensen ontwikkelt een ernstige longontsteking of leverafwijkingen met hoge koorts, waarvoor in de meeste gevallen een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Een niet onaanzienlijk deel van de mensen ontwikkelt na een besmetting chronische klachten waarbij langdurige moeheid de meest optredende klacht is. Ook kan na een Q-koorts besmetting een infectie van de hartkleppen ontstaan, welke bij niet tijdige herkenning levensbedreigend kan zijn. Ernstige vormen van acute Q-koorts worden behandeld met antibiotica. Bij een chronische Q-koorts infectie kan een langdurige behandeling met antibiotica in combinatie met plaquenil worden ingezet. Bij afwijkingen aan de hartkleppen kan een hartklepoperatie noodzakelijk zijn.

Oudere berichten